Dzīvokļa piešķiršana (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona, pamatojoties uz 2022.gada 1.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā” ir reģistrēta reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā, tā var izvēlēties konkrētu dzīvokli no pašvaldības brīvo dzīvokļu saraksta.
Brīvo dzīvokļu saraksts pieejams Brīvības ielā 120, Vienas pieturas aģentūrā un pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Uzņemšana dzīvokļu rindā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Brīvo dzīvokļu saraksts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1