Paziņojumi par iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem (bezmaksas)
Izvēlētā organizācija: Tiesu administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt informāciju par  zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu par personai īpašumā esošu nekustamo īpašumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pēc pakalpojuma pieslēgšanas pakalpojums tiek nodrošināts nekavējoties.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 05.04.1993)
Uzziņas par pakalpojumu
Tiesu administrācija
Kontaktinformācija: Antonijas iela 6, Rīgā, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.04.2022