Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa (lēmums) par atļauju iegūt īpašumā zemi trešās valsts pilsoņiem (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā" ietvaros:
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikumiem.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1. solis
1. E-Pasts - Persona nosūta uz e-pasta adresi info@rezeknesnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts.
2. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts vai kopija uzrādot oriģinālu
3. Pasts - Persona nosūta pa pastu Rēzeknes novada pašvaldībai iesniegumu. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts.
4. Portāls -  Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis
1. E-Pasts - Personai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti;
2. Pasts - Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti;
3. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki