Apliecinājuma karte
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecinājuma karte ir nepieciešama:
1) ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu;
2) ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai realizētu šādu būvniecības ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvniecības dokumentācijas izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

Būvniecības iecere iesniedzama Būvvaldē portālā www.bis.gov.lv/bis.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Būvniecības informācjas sistēma (BIS)
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nodeva par būvniecības ieceres akceptu maksājama pēc dokumentu iesniegšanas Būvvaldē, lai uz apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (Būvvaldes lēmumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Būvniecības informācjas sistēma (BIS)
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde vienkāršotas atjaunošanas ieceri izskata 14 dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartes I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

No Būvvaldes puses parakstītos dokumentus iespējams saņemt:
Būvniecības informācijas sistēma (www.bis.gov.lv) (no 2020. gada 1. janvāra tikai BIS sistēmā).

Pēc Būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju (izņemot vienkāršoto fasādes atjaunošanu). Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Būvvaldē lēmuma pieņemšanai.
Informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus