Apliecinājuma karte
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecinājuma karte ir nepieciešama:
1) ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu;
2) ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība
Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”
Apmaksa:
Latvija.lv, Maksājumu karte (latvija.lv), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Nodeva par apliecinājuma karti
Nodeva par apliecinājuma karti Gabali 15,00 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Pašvaldības nodeva