Ģimenes locekļa, citas personas iekļaušana pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums ir nepieciešams ģimenes locekļa vai citas personas iekļaušanai dzīvojamās telpas īres līgumā.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas klientam tiek izsniegts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola. Klientam ar saņemto izrakstu ir jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas nami', lai veiktu attiecīgu ierakstu dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr.1 par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām.
Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA
'Rīgas nami' attiecīgu ierakstu dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr.1 par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām veic Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošas vai tās valdījumā esošās dzīvojamās telpas īrnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija