Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nepieciešams gadījumos, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas klientam labvēlīga lēmuma gadījumā tiek izsniegta rekomendācija par dzīvojamās telpas apmaiņu un nepieciešamības gadījumā izraksts no Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā - izraksts no Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola.
Klientam ar saņemto rekomendāciju par dzīvojamās telpas apmaiņu jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", lai nodibinātu īres tiesiskās attiecības.
Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks", īres tiesiskās attiecības ar klientu nodibina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pašvaldībai piederošu vai tās valdījumā esošu dzīvojamo telpu īrnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa Dokuments 50,51 EUR 10,61 EUR 61,12 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa