Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība 5 darba dienu laikā sniedz palīdzību, izīrējot tai dzīvojamo telpu, ja lietotā dzīvojamā telpa ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama, un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
Atgādinājums
Iesniegumu attiecīgās palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas.
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.08.2023