Dzīvojamās telpas piedāvāšana un rekomendācijas par dzīvojamās telpas izīrēšanu izsniegšana palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētai personai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1.Palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētā persona reģistrācijas secībā saņem uzaicinājumu apskatīt īrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu un izdarīt izvēli no ne vairāk kā trīs dažādām dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām.
2.Piekrišana izvēlētajai dzīvojamai telpai jādod, ierodoties Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un aizpildot attiecīgas formas iesniegumu.
3.Pamatojoties uz šo personas iesniegumu Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
4.Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde izdod Rekomendāciju dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzības reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
35
Termiņš:
Personai, saņemot dzīvojamās telpas apskates norīkojumu, jāveic tās apskate un jādod rakstveida atbilde par izteikto piedāvājumu trīs dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu apskates norīkojumu, persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā RD Mājokļu un vides departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167474700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem apskates norīkojumu ierodoties Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā  vai to saņem pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167474700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki