Dzīvojamās telpas piedāvāšana un rekomendācijas par dzīvojamās telpas izīrēšanu izsniegšana palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētai personai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1.Palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētā persona reģistrācijas secībā saņem uzaicinājumu apskatīt īrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu un izdarīt izvēli no ne vairāk kā trīs dažādām dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām.
2.Piekrišana izvēlētajai dzīvojamai telpai jādod, ierodoties Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un aizpildot attiecīgas formas iesniegumu.
3.Pamatojoties uz šo personas iesniegumu Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
4.Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde izdod Rekomendāciju dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzības reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
35
Termiņš:
Personai, saņemot dzīvojamās telpas apskates norīkojumu, jāveic tās apskate un jādod rakstveida atbilde par izteikto piedāvājumu trīs dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumu pārsūdz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
Atgādinājums
Piedāvājot izīrēšanai konkrētu dzīvojamo telpu, personas īpašās vajadzības saistībā ar veselības stāvokli var ņemt vērā tikai tad, ja tās pamatotas ar ģimenes ārsta izziņu.
Brīdinājums
Personai nepamatoti atsakoties no trīs dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, tiek uzsākts administratīvais process personas pārreģistrācijai attiecīgajā reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.
Ja persona viena mēneša laikā pēc Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma neizņem Rekomendāciju par dzīvojamās telpas izīrēšanu, tā tiek anulēta un Komisijas lēmums atcelts.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022