Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1.Persona reģistrācijas secībā saņem uzaicinājumu divu nedēļu laikā ierasties Mājokļu un vides departamenta (Departamenta) Kancelejā un saņemt aktualizēto  Reģistrācijas komisijas lēmumu par noteikto dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta (Pabalsts) apmēru tā aktualizācijai.
2. Pēc Reģistrācijas komisijas lēmuma saņemšanas, persona viena mēneša laikā iesniedz Kancelejā  nepieciešamos dokumentus Pabalsta saņemšanai.
3. Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu.
4. Pašvaldība pārskaita personai piešķirto Pabalstu pārdevēja, izīrētāja, iznomātāja vai bankas darījuma kontā.
Piezīme. Aktualizēts Reģistrācijas komisijas lēmums derīgs vienu mēnesi, ar tiesībām to pagarināt ne vairāk kā divas reizes.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzības reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
52
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš var būt īsāks, ja persona nepieciešamos dokumentus iesniedz ātrāk kā viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022