Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nodrošināt neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošanas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā procesu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskās personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību  kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija