Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nodrošināt neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošanas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā procesu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskās personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību  kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanu īpašumā var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007).
Atgādinājums
Maksājumus par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanu īpašumā veic mēneša laikā no dienas, kad Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija nosūtījusi paziņojumu par maksājuma veikšanu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu:
sertifikātos - AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs POSSESSOR" (vienotais reģ.Nr.40003192154) sertifikātu uzkrāšanas kontā (tiek norādīts lēmumā);
euro - Rīgas pilsētas pašvaldības (vienotais reģ.Nr.LV90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā Nr. LV72RIKO0022000000001
Brīdinājums
Ja maksa vai pirmā iemaksa par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai netiek veikta mēneša laikā no dienas, kad Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija nosūtījusi paziņojumu par maksājuma veikšanu, tiek nosūtīts brīdinājums. Ja mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas maksājumi netiek veikti, lēmums par nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tiek atcelts.
Ja maksa vai pirmā iemaksa par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai netiek veikta mēneša laikā no dienas, kad Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija pieņemusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, tiek nosūtīts brīdinājums. Ja mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas maksājumi netiek veikti, lēmums par pirkuma līguma slēgšanu tiek atcelts.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.01.2021