Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienesta (turpmāk-VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla kadastrs.lv sadaļa „Mans konts” (gan fiziskai, gan juridiskai personai) nodrošina vidi, kurā var komunicēt ar VZD un pārvaldīt savus pasūtījumus.

Lai juridiska persona varētu uzsākt portāla kadastrs.lv lietošanu, tās pārstāvim nepieciešams pieteikties konta izveidei (vienu reizi).

E-pakalpojums pieejams bez maksas.

VZD, atbilstoši pieteikumā juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei norādītajiem datiem, izveidos juridiskās personas lietotāju kontu, katram lietotājam piešķirot noteiktās tiesības.

Pēc juridiskās personas konta izveides, tā lietotāji varēs pieslēgties portālam kadastrs.lv, autentificējoties ar latvija.lv esošajiem līdzekļiem, norādot, ka vēlas lietot portālu kā juridiska persona.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskās personas pārstāvji:
- Uzņēmuma reģistrā reģistrētais juridiskās personas pārstāvis (piem., valdes loceklis vai prokūrists);
- pilnvarotā persona, pieteikumam pievienojot dokumentu, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu (piem., pilnvara).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Juridiska persona, kurai nav noslēgts līgums par portāla kadastrs.lv lietošanu, piesakoties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei, var izmantot portāla kadastrs.lv iespējas tapāt kā jebkura fiziska persona:
- apskatīt detalizēto informāciju par saviem VZD reģistrētajiem pasūtījumiem;
- sekot pasūtījumu izpildes statusiem;
- saņemt informāciju no VZD par pasūtījuma izpildi;
- iesniegt papildus pasūtījuma izpildei nepieciešamus dokumentus;
- saņemt pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus;
- apskatīt VZD izrakstītos rēķinus;
- apmaksāt VZD izrakstītos rēķinus;
- pasūtīt elektroniskos pakalpojumus un redzēt detalizētu informāciju par tiem.

Pieteikumu juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei noformē un iesniedz:

1. portālā kadastrs.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei” (sadaļā "Elektroniskie pakalpojumi->Portālā->Pieteikties konta izveidei").
E-pakalpojuma ietvaros persona:
- norāda pieteikuma noformēšanai nepieciešamo informāciju;
- paraksta sistēmā izveidoto pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

2. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
3. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
4. iesniedzot pieprasījumu jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē;
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
5. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...