Informācijas saņemšana par zemes gabala īpašniekiem (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Izziņa tik izsniegta tehniskā projekta, detālplānojuma  izstrādātājiem vai izstrādes ierosinātājiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar 27.09.2007. likuma "Iesniegumu likums" 5.panta 3.daļu, iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Fizisko personu datu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 20.04.2000)
Uzziņas par pakalpojumu
Mārupes novada dome
Kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.01.2021