Elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 vai analogs
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 (ISO 11784 & 11785) paredzēts elektronisko krotāliju HDX un FDX-B RFID nolasīšanai liellopiem, aitām, kazām un mikročipu nolasīšanai zirgiem un suņiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Organizācijas vai saimniecības, kas dzīvniekus ir apzīmējušas ar elektroniskiem identifikācijas līdzekļiem vai mikročipiem, kā arī  veic dzīvnieku uzskaiti vai kontroli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pēc rakstiska  pieprasījuma un maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centra kontā.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšanas solis
Jāiesniedz rakstisks  pieprasījums  ( Iesniegums NR.1)Lauksaimniecības datu centrā  (LDC) par mikročipu nolasītāju  iegādi.
  Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu  nolasītāju var pasūtīt autorizētajā sadaļā Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Cits LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu  nolasītāju var pasūtīt autorizētajā  sadaļā  Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.
2. solis / Apstrādes solis
Pakalpojuma  pieprasītājam tiek sagatavots rēķins un nosūtīts uz iesniegumā norādīto epastu vai kontaktinformācijas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc maksājuma saņemšanas mikročips (-i) tiek piegādāti  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus