Apliecības sagatavošana par suni pavadoni vai asistentu
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
!!! Pirms apmācību reģistrācijas sunim ir jābūt reģistrētam datu bāzē vispārējā kārtībā !!!
Dokumentu pieņemšana par suņiem, kas apmācīti atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem  -  par pavadoņiem cilvēkiem ar redzes ierobežojumiem vai asistentiem cilvēkiem ar kustību, dzirdes vai garīga rakstura ierobežojumiem un suņiem, kas apmācīti un tiek izmantoti to cilvēku terapijā, kuri cieš no funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā atradīsies apmācītais suns
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Apliecība tiek nosūtīta pieteicējam uz  viņa norādīto adresi vai  ir saņemama Lauksaimniecības datu centrā,  uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Datu centrā jāiesniedz :
1.  Aizpildīts un parakstīts reģistrācijas Iesniegums ( Nr.34) par suni pavadoni, suni asistentu vai suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam.
Piezīme: Apliecību izsniedz apmācīta sunim , norādot apliecībā apmācības veidu (terapeits vai aistents vai pavadonis) .
2.  Papildus jāiesniedz APLIECINĀJUMS par suņa apmācību, ka suns ir testēts un apmācīts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē "Raksti mums uz e-adresi"
Pasts Apliecības reģistrācija par suni asistentu, suni pavadoni un suni terapeitu
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095060
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Iesniegumu  var iesniegt  Zemkopības ministrijas Klientu apakalpošanas centrā  vai iesūtot pa pastu Lauksaimniecības datu centram.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus