Apliecības sagatavošana par suni pavadoni vai asistentu
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
!!! Pirms apmācību reģistrācijas sunim ir jābūt reģistrētam datu bāzē vispārējā kārtībā !!!
Dokumentu pieņemšana par suņiem, kas apmācīti atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem  -  par pavadoņiem cilvēkiem ar redzes ierobežojumiem vai asistentiem cilvēkiem ar kustību, dzirdes vai garīga rakstura ierobežojumiem un suņiem, kas apmācīti un tiek izmantoti to cilvēku terapijā, kuri cieš no funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā atradīsies apmācītais suns
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Apliecība tiek nosūtīta pieteicējam uz  viņa norādīto adresi vai  ir saņemama Lauksaimniecības datu centrā,  uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi