Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku un augu audzētāju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dzīvnieku audzētājam, kas komerciālos nolūkos nebrīvē pavairo vai vēlas pavairot Padomes Regulas Nr. 338/97 A pielikumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus, jāreģistrējas Dabas aizsardzības pārvaldē un jāsaņem atļauju dzīvnieku pavairošanai komerciālos nolūkos un dzīvnieku audzētāja reģistrācijas numurs.
Dabas aizsardzības pārvalde reģistrē arī augu audzētavas, kurās mākslīgi pavairo Padomes Regulas Nr. 338/97 A pielikumā iekļauto augu sugu īpatņus komerciāliem nolūkiem, un piešķir vienreizēju augu audzētavas reģistrācijas numuru.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā, iesniedzot Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram.
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.09.2021