Paziņot notikumus par lauksaimniecības dzīvniekiem un pasūtīt preces tiešsaistē Elektroniskajā ziņošanas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievērojot normatīvajos aktos noteikto termiņu (7 dienu laikā kopš notikuma), elektroniski var paziņot dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņu) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (cūkas, bišu saimes, mājputni u.c. citu sugu dzīvnieki), paziņot dzīvnieku izvešanu uz citu valsti.
Iespējams ievadīt datus par pārdoto pienu, nosūtīt iesniegumu LDC, pasūtīt identifikācijas līdzekļus, pasūtīt liellopu pases eksportam, apmaksāt rēķinus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.
Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) autorizēto sadaļu datu apskatei un ievadei var izmantot arī ar i-bankas autentifikāciju. Juridiskām personām jāpieprasa autorizētā pieeja.
Lietotāji 3 mēnešu laikā pēc datu ievades paši var anulēt kļūdaini ievadītus notikumus, izņemot kustību (pārvietošanu un īpašnieka maiņu) un dzīvnieku atjaunošanu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulku īpašnieki vai viņu pilnvarotās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja ir iesniegums  ( EZIS) par datu ievadi, sistēma ir pieejama 24/7 režīmā.
Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) autorizēto sadaļu datu apskatei un ievadei var izmantot arī ar i-bankas autentifikāciju.

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks  uz saziņai norādīto e-pasta adresi saņem paziņojumu  (-us) par veiktajām darbībām un pieprasījumiem Elektroniskajā ziņošanas sistēmā.
Brīdinājums
Pieteikt pakalpojumu, pasūtīt identifikācijas līdzekļus, paziņot datus par  lauksaimniecības dzīvniekiem var ganāmpulku īpašnieki vai viņu norādītās personas, kurām ir piešķirtas tiesības darbam   Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: pasts@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.02.2023