Cenrādis:
Iestādes pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Lauksaimniecības datu centrs
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija Vienība 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
2. Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas datu ievade Lauksaimniecības datu centrā Lapa 0,14 EUR 0,00 EUR 0,14 EUR
3. Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes datos Vienība 4,98 EUR 0,00 EUR 4,98 EUR
4. Kļūdaini iesniegtu pārraudzības datu labošana Stunda 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
5. Obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana Lapa 0,94 EUR 0,20 EUR 1,14 EUR
6. Atšķirības lentes izgatavošana bīstamam sunim Gabali 23,77 EUR 4,99 EUR 28,76 EUR
7. Sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darba veikšanai Gabali 26,86 EUR 0,00 EUR 26,86 EUR
8. Jauna ganāmpulka reģistrēšana Vienība 5,69 EUR 0,00 EUR 5,69 EUR
9. Jaunas novietnes reģistrēšana Vienība 5,69 EUR 0,00 EUR 5,69 EUR
10. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta izgatavošana Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
11. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta dublikāta izgatavošana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
12. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošana Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
13. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta vai aizstājējdokumenta izgatavošana steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
14. Krotālijas, citas preces un pakalpojumi
14.1. Krotālijas un citas preces, pakalpojumi Pasūtījums - - -
14.2. Briežiem un citām sugām (lielās krotālijas) Gabali 1,16 EUR 0,24 EUR 1,40 EUR
14.3. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) steidzami ( vienas darba dienas laikā) Komplekts 8,15 EUR 1,71 EUR 9,86 EUR
14.4. Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 7,06 EUR 0,00 EUR 7,06 EUR
14.5. Elektroniskie transponderi (elektroniskais mikročips ar valsts kodu (zirgiem) vai bez valsts koda (mājdzīvniekiem)) Gabali 5,65 EUR 1,19 EUR 6,84 EUR
14.6. Elektronisko mikročipu nolasītājs RS420 vai analogs Gabali 685,95 EUR 144,05 EUR 830,00 EUR
14.7. Elektronisko mikročipu nolasītājs Global-Scan GS110 vai analogs Gabali 103,72 EUR 21,78 EUR 125,50 EUR
14.8. Dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana (liellopiem, aitām, kazām) Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
14.9. Dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana steidzami (liellopiem, aitām, kazām) (vienas darbdienas laikā) Gabali 5,69 EUR 0,00 EUR 5,69 EUR
14.10. Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 4,13 EUR 0,87 EUR 5,00 EUR
14.11. Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 4,26 EUR 0,89 EUR 5,15 EUR
14.12. Elektronisko mikročipu nolasītājs Livestock Pocket Reader (LPR) vai analogs Gabali 181,82 EUR 38,18 EUR 220,00 EUR
14.13. Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija) steidzami Komplekts 8,15 EUR 1,71 EUR 9,86 EUR
14.14. Cūkām (mazās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,14 EUR 0,03 EUR 0,17 EUR
14.15. Cūkām (lielās krotālijas)steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,83 EUR 0,17 EUR 1,00 EUR
14.16. Cūkām (lielās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,25 EUR 0,05 EUR 0,30 EUR
14.17. Aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija), normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,22 EUR 0,47 EUR 2,69 EUR
14.18. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,69 EUR 0,56 EUR 3,25 EUR
14.19. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,56 EUR 0,54 EUR 3,10 EUR
14.20. Cūkām (mazās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,60 EUR 0,13 EUR 0,73 EUR
14.21. Cūkām (lielās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,83 EUR 0,17 EUR 1,00 EUR
14.22. Cūkām (apaļās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,90 EUR 0,19 EUR 1,09 EUR
14.23. Cūkām (apaļās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,19 EUR 0,04 EUR 0,23 EUR
14.24. Cūkām (lielās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,25 EUR 0,05 EUR 0,30 EUR
14.25. Cūkām (mazās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,14 EUR 0,03 EUR 0,17 EUR
14.26. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai Gabali 3,14 EUR 0,66 EUR 3,80 EUR
14.27. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai Gabali 1,94 EUR 0,41 EUR 2,35 EUR
14.28. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai Gabali 1,94 EUR 0,41 EUR 2,35 EUR
14.29. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 4,30 EUR 0,90 EUR 5,20 EUR
14.30. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 6,16 EUR 1,29 EUR 7,45 EUR
14.31. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 3,72 EUR 0,78 EUR 4,50 EUR
14.32. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,94 EUR 0,20 EUR 1,14 EUR
14.33. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai , noramtīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,40 EUR 0,08 EUR 0,48 EUR
14.34. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai , noramtīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 1,49 EUR 0,31 EUR 1,80 EUR
14.35. Papildu apzīmējums jau apzīmētam dzīvniekam (maza, standarta vai apaļa krotālija) Gabali 1,86 EUR 0,39 EUR 2,25 EUR
14.36. Identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai ( liellopiem, aitām, kazām un cūkām) Komplekts 4,05 EUR 0,85 EUR 4,90 EUR
14.37. Identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai ( liellopiem, aitām, kazām un cūkām) Komplekts 4,13 EUR 0,87 EUR 5,00 EUR
14.38. Cūku krotāliju ieliekamā pistole Gabali 52,49 EUR 11,02 EUR 63,51 EUR
14.39. Neapdrukātas lielās krotālijas Gabali 0,74 EUR 0,16 EUR 0,90 EUR
14.40. Neapdrukātas mazās krotālijas Gabali 0,62 EUR 0,13 EUR 0,75 EUR
14.41. Krotāliju zīmulis Gabali 3,59 EUR 0,75 EUR 4,34 EUR
14.42. Briežiem un citām sugām (mazās, standarta krotālijas) Gabali 0,66 EUR 0,14 EUR 0,80 EUR
14.43. Aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija), normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,33 EUR 0,49 EUR 2,82 EUR
14.44. Aitām un kazām (divas krotālijas – standarta vai apaļās) Steidzami Komplekts 1,92 EUR 0,40 EUR 2,32 EUR
14.45. Cūkām (apaļās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,19 EUR 0,04 EUR 0,23 EUR
14.46. Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 1,50 EUR 0,00 EUR 1,50 EUR
15. Izziņu sagatavošana
15.1. Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) Gabali 4,98 EUR 0,00 EUR 4,98 EUR
15.2. Izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā) Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
15.3. Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu, ja dokuments iesniegts papīra dokumenta formā Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
15.4. Izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
15.5. Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
16. Apliecības izsniegšana pārraudzības vai mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
17. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija
17.1. Mājas ( istabas) dzīvnieka pirmreizējā reģistrācija Gabali 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
18. Datu sagatavošana no datu bāzes un nosūtīšana e-pastā vai iekopēšana datu nesējos Stunda 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
19. Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrēšana Gabali 1,50 EUR 0,00 EUR 1,50 EUR
20. Ierakstītas vēstules vai sīkpakas sagatavošana un nosūtīšana
20.1. Ierakstītas vēstules sagatavošana un nosūtīšana līdz 10 liellopu pasēm vai viens zirga identifikācijas dokumnts Gabali 3,19 EUR 0,67 EUR 3,86 EUR
20.2. Ierakstītas vēstules sagatavošana liellopa pasei un nosūtīšana: - no 11 līdz 50 pasēm vai 5 zirgu identifikācijas dokumenti Gabali 6,38 EUR 1,34 EUR 7,72 EUR
20.3. Sīkpakas noformēšana liellopu pasēm vai zirgu identifikācijas dokumentiem un to nosūtīšana Gabali 6,49 EUR 1,36 EUR 7,85 EUR
21. Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana reģistrā Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
22. Datu labošana reģistrā, izņemot, ja to dara dzīvnieka īpašnieks (labošana uz iesnieguma pamata) Stunda 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
23. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšana Atzinums 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
Normatīvie akti: