Asenizatoru reģistrēšana asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai reģistrētu asenizācijas pakalpoju sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, asenizators ar iesniegumu vēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora reģistrēšanu asenizatoru reģistrā un ievieto asenizatoru Mājokļu un vides departamenta mājas lapā sadaļā "Asenizatori".  
Asenizators līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz deklarāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākts, transportēts un novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās. Deklarāciju iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā, vai nosūta deklarāciju pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora deklarācijas reģistrēšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskā persona vai uzņēmējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību kā asenizācijas pakalpojumu veicējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Asenizatora deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1