Sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izvērtēšanas nodrošināšana.
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
VPVB izskata personu iesniegumus par iespējamiem sabiedrības līdzdalības tiesību pārkāpumiem vai tiesību pārkāpumiem uz vides informāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (1) daļa).

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (2) daļa).

Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var pārsūdzēt tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par piesārņojumu
(Saeima; likumi; 01.07.2001)
Par ietekmes uz vidi novērtējumu
(Saeima; likumi; 13.11.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 01.02.2004)
Vides pārraudzības valsts biroja nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 4; 10.01.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Vides pārraudzības valsts birojs
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.04.2022