A un B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas ir nepieciešamas, lai kontrolētu un novērstu piesārņojumu vidē un neradītu draudus cilvēku veselībai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgās profesionālās darbības tehnisko izpildījumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Valsts nodevu maksā pirms atļaujas saņemšanas A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai vai lēmuma paziņošanas par atļaujas nosacījumu pārskatīšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.11.2020