Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc būvju (ēku, inženierbūvju) izbūves pabeigšanas sertificēts mērnieks vai komersants, kas nodarbina sertificētu mērnieku, vai tā pilnvarota persona, iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izbūvētā objekta ģeodēziskā izpildmērījuma plānu, izmantojot portālu www.eriga.lv.
Izvērtējot iesniegto izpildmērījumu, tiek pārbaudīta izpildmērījuma plāna atbilstība Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālas datubāzes noteikumi” un Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” prasībām, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotajai būvniecības dokumentācijai un situācijai apvidū.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” pakalpojuma saņemšanas laiks – desmit darba dienas (10) pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Ģeotelpiskās informācijas likums
(Saeima; likumi; 13.01.2010)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 06.06.2017)
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 98; 30.01.2020)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.06.2022