Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv kā atsevišķu kartes slāni var pārlūkot Dienesta veidotās tematiskās kartes – piemēram, par 1m2 projektētajām kadastrālajām vērtībām un būvju nolietojumu, pirkuma darījumiem, ēku galvenajiem lietošanas veidiem un nolietojumu, pašvaldībai piekritīgo zemi, rezerves zemes fonda zemi un zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi u.c.

Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/vzdtkp2
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu var saņemt portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” ->“Portālā“-> “Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus” -> “Tematiskās kartes”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Tematiskās kartes
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojumu var izmantot vienu stundu no tematiskās kartes atvēršanas brīža.
Ja nav beidzies e-pakalpojuma lietošanas periods (viena stunda), pārtrauktu e-pakalpojumu var atjaunot portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” ->“Mans konts” ->“E-pakalpojumu vēsture”, pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta izvēloties pogu “Atvērt karti”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Tematiskās kartes