Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas regulāra datu saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datu bāzes datus MicroStation Design V7 (.dgn) vai AutoCAD Drawing Database File (.dwg) formātā par konkrētu teritoriju veselās karšu lapās jeb planšetēs mērogā 1:1000 (planšete atbilst 500x500 metriem dabā), izmantojot Valsts zemes dienesta (VZD) datņu transportēšanas protokola serveri.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbilstoši līguma nosacījumiem.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Datnes izsniegšana Standartkopa 150,35 EUR 0,00 EUR 150,35 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"