Valsts adrešu reģistra datu, tai skaitā administratīvo robežu, WMS tīmekļa pakalpe
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts adrešu reģistra telpiskos datus, tai skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežas, izmantojot Web Map Service (WMS) tīmekļa pakalpi, kas nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas WMS tīmekļa pakalpe
Valsts zemes dienests Kadastra kartes un administratīvo robežu WMS tīmekļa pakalpe