Valsts adrešu reģistra datu, tai skaitā administratīvo robežu, WMS tīmekļa pakalpe
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts adrešu reģistra telpiskos datus, tai skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežas, izmantojot Web Map Service (WMS) tīmekļa pakalpi, kas nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 455; 02.07.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.09.2023