Regulāra Valsts adrešu reģistra datu saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros Jums ir iespēja saņemt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā uzkrātos aktuālos datus par adresācijas objektiem visā Latvijas teritorijā.

Atkarībā no mērķa, kādam datu izmantošana paredzēta, VZD nosaka šādus izmantošanas nosacījumus:
1. gala lietotājam - datus atļauts izmantot tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot lietošanā trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam - datus atļauts izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot lietošanā trešajai personai.

Sagatavotos datus var saņemt ikviens, kas ar VZD ir noslēdzis datu abonēšanas līgumu (kā minimums 1 gads). Dati tiek izsniegti elektroniskā veidā, novietojot uz FTP servera.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Līguma noslēgšana
Lai saņemtu Valsts adrešu reģistra datus, jums jāiesniedz pieteikums un jānoslēdz līgums ar VZD. Pieteikums jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv.

VZD sagatavo un paraksta līgumu 7 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Līgumu saņemsiet atbilstoši pieteikumā norādītajam līguma saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ņemot vērā Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju un rūpējoties par iedzīvotāju drošību, VZD klātienē pakalpojumu pieteikumus nepieņem kamēr ir epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Darba laiki
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD pakalpojumu izpilda balstoties uz līgumā atrunātajiem nosacījumiem.
Par pakalpojuma izpildi piemērojama pēcapmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pasūtījuma saņemšana
Dati tiek izsniegti elektroniskā formā, novietojot uz FTP servera.

Datnes formāti, kādā informācija var tikt izsniegta:
- MicroStation Design V7 (.dgn);
- ESRI Shape file (.shp);
- Geography Markup Language (.gml);
- Commaseparated values (.csv).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli FTP serveris