Ģeotelpiskie pamatdati – WMS servisa abonēšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
WMS serviss (Web Map Service)  nodrošina iespēju abonēt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) sagatavoto un uzkrāto ģeotēlpisko pamatdatu informāciju:
1. ortofotokartes krāsainā un  infrasarkanā spektrā Latvijas teritorijai;
2. topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 un 1:50 000 Latvijas teritorijai;
3. no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm;
4. no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm;
5. valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes informācija Latvijas teritorijai;
6. vietvārdu datubāzes informācija Latvijas teritorijai;
7. topogrāfiskais plāns mērogā 1:2 000 atbilstoši aktuālajai informācijai par atsevišķām Latvijas pilsētu teritorijām.
Abonējot WMS pakalpojumu abonents papildus bezmaksas saņem Latvijas pārskata kartes mērogā 1:1 000 000, 1:500 000, 1:250 000.

WMS servisa abonēšana ir maksas pakalpojums, kura cena sastāv no abonēšanas maksas par tīmekļa pakalpi un izvēlētās ģeotēlpisko pamatdatu kopas. Pakalpojumu cena noteikta par viena sagatavošanas cikla ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanu vienai datu kopai.
Cenrādi var skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/319632-latvijas-geotelpiskas-informacijas-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis-un-ta-piemerosanas-kartiba

Datu lietotājam ir jānodrošina atsauce uz datu iegūšanas avotu un autortiesību zīmes atveidošana šādā formā:  “ģeotelpisko datu kopas nosaukums © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pirmpublicējuma gads”.

WMS ir pieslēdzams kā fona karte profesionālajām ĢIS un CAD programmatūrām - ESRI ArcGIS, Bentley Map, MicroStation v8i, Intergraph Geomedia, MapInfo un citām, tāpat tas ir izmantojams arī ar atvērtā koda bezmaksas programmām QGIS, GRASS GIS, ProGIS, OpenJUMP un citām programmām. WMS var pievienot arī karšu publicēšanas pārlūkos kā atsevišķus slāņus. WMS ir tiešslēgums datu turētāja datu bāzei. Pieslēgtos servisus WMS lietotājs var pieslēgt...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dati pieejami jebkurai personai, noslēdzot līgumu ar LĢIA.
Termiņš:
Pieprasījums tiek apstrādāts nedēļas laikā.
WMS serviss tiek pieslēgts pēc līguma parakstīšanas un rēķina apmaksas.
Par plānveida pārtrauktiem tiek ziņots personiski

Paziņojums

Par plānveida pārtrauktiem tiek ziņots personiski

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
WMS pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanas apraksts:

1. WMS servisa abonēšanas pieteikšana:  pakalpojumi@lgia.gov.lv;
2. Līguma slēgšana par pakalpojumu;
3. Pakalpojuma sniegšana pēc vienreizējā maksājuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā WMS servisa pieteikšana