Uzņēmumu reģistrācija Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS)
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Veicināt vides aizsardzības, resursu racionālas izmantošanas un sabiedrības vides izglītības un informēšanas pasākumu pilnveidošanu un uzlabošanu uzņēmumos un organizācijās, kas brīvprātīgi iesaistās sistēmā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (1) daļa).

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (2) daļa).

Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Vides pārraudzības valsts birojs
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 18.01.2022