Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Pēc klienta pieprasījuma Veselības inspekcija veic parauga ņemšanu dzeramajam ūdenim, atklāto ūdenstilpju ūdenim, kuģa notekūdeņiem. Klients saņem pakalpojumu – tiek paņemts paraugs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojuma izpildes laiks ir atkarīgs no konkrētās situācijas un pēc vienošanās. Maksimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš nepārsniedz 30 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Epidemioloģiskās drošības likums
Apmaksa:
Maksājumu karte (latvija.lv), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
nomazgājumam Pieprasījums 7,98 EUR 1,68 EUR 9,66 EUR
dzeramajam ūdenim Pieprasījums 10,24 EUR 2,15 EUR 12,39 EUR
atklāto ūdenstilpju ūdenim Pieprasījums 8,00 EUR 1,68 EUR 9,68 EUR
kuģa notekūdeņiem Pieprasījums 17,25 EUR 3,62 EUR 20,87 EUR
Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā Kilometrs 0,34 EUR 0,07 EUR 0,41 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas pakalpojumu cenrādis