Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Pēc klienta pieprasījuma Veselības inspekcija veic parauga ņemšanu dzeramajam ūdenim, atklāto ūdenstilpju ūdenim, kuģa notekūdeņiem. Klients saņem pakalpojumu – tiek paņemts paraugs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojuma izpildes laiks ir atkarīgs no konkrētās situācijas un pēc vienošanās. Maksimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš nepārsniedz 30 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).
Atgādinājums
Pirms pakalpojuma izpildes ir pieejama bezmaksas konsultācija par paraugā nosakāmajiem rādītājiem.
Ja klients vēlas saņemt speciālista atzinumu par parauga izmeklējumu rezultātiem, tad ir nepieciešams to norādīt pie pakalpojuma pieprasījuma.
Brīdinājums
Pakalpojumā neietilpst:
- transporta izmaksas,
- speciālista atzinums par parauga izmeklējumu rezultātiem.
Normatīvie akti
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 24; 15.01.2022)
Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 12.07.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.09.2022