C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija nodrošina piesārņojošās darbības kontroli un uzskaiti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pārvalde izvērtē iesniegto C kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu un nosūta operatoram C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts vides dienests A un B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Valsts vides dienests Vides tehniskie noteikumi