C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija nodrošina piesārņojošās darbības kontroli un uzskaiti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pārvalde izvērtē iesniegto C kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu un nosūta operatoram C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 19.10.2020