Radioaktivitātes testēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Radiācijas mērījumi ūdens paraugos, celtniecības materiālos un objektos dažādiem starojumu veidiem. LVĢMC laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic ūdens kvalitātes mērījumus atbilstoši Latvijas un starptautisko noteikumu prasībām, tai skaitā kopējās alfas un betas, radona un gamma radioaktivitātes noteikšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Izpildes laiks atkarīgs no parauga un testējamo parametru veida un skaita.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Augsnes, sedimentu, dūņu paraugu testēšana
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Radioaktīvo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana un radioaktīvo piesārņoto vietu deaktivācija
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Ūdens paraugu testēšana