Radioaktivitātes testēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Radiācijas mērījumi ūdens paraugos, celtniecības materiālos un objektos dažādiem starojumu veidiem. LVĢMC laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic ūdens kvalitātes mērījumus atbilstoši Latvijas un starptautisko noteikumu prasībām, tai skaitā kopējās alfas un betas, radona un gamma radioaktivitātes noteikšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Izpildes laiks atkarīgs no parauga un testējamo parametru veida un skaita.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāpiegādā paraugs vai jāpiesaka parauga ņemšanas pakalpojums. Detalizēts pakalpojumu (testējamo parametru) saraksts publicēts: https://videscentrs.lvgmc.lv/laboratorijas-pakalpojumi/radioaktivitates-testesana-un-individuala-dozimetrija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
LVĢMC - Rīga
LVĢMC laboratorija - Rīga
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pakalpojuma pieprasītājam jāveic samaksa par pakalpojumu, pamatojoties uz LVĢMC izsniegtu rēķinu, kas izrakstīts saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Testēšanas pārskats tiek izsniegts pēc rēķina apmaksas atbilstoši pakalpojuma pieprasītāja izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki