Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās/ķīmiskās/fizikālās testēšanas rezultātiem
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Atzinums tiek sagatavots, lai izvērtētu testēšanas rezultātā iegūto rādītāju atbilstību prasībām.
Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Epidemioloģiskās drošības likums
Apmaksa:
Latvija.lv, Maksājumu karte (latvija.lv), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem Atzinums 10,87 EUR 2,28 EUR 13,15 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas pakalpojumu cenrādis