Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās/ķīmiskās/fizikālās testēšanas rezultātiem
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Atzinums tiek sagatavots, lai izvērtētu testēšanas rezultātā iegūto rādītāju atbilstību prasībām.
Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1