Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās/ķīmiskās/fizikālās testēšanas rezultātiem
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Atzinums tiek sagatavots, lai izvērtētu testēšanas rezultātā iegūto rādītāju atbilstību prasībām.
Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 675; 01.01.2014)
Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 12.07.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.09.2020