Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai pasargātu  ūdens ņemšanas vietu no antropogēna piesārņojuma riska un minimalizētu iespēju patērētājam saņemt nedrošu dzeramo ūdeni, tiek noteiktas aizsargjoslas ap ūdens  ņemšanas vietām. Aizsargjoslas nosaka esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot noteiktos gadījumus -  ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

Par pakalpojuma saņemšanu maksājama valsts nodeva normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai to pilnvarotais pārstāvis iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu.
Atzinuma saņemšanai Veselības inspekcijā iesniedzami šādi dokumenti:
1. Pieteikums
2. Zemes īpašuma dokumenti
3. Zemes robežu plāns
4. Novietnes plāns
5. Aizsargjoslu aprēķins
6. Esošā urbuma pase

Ja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti elektroniski, portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Klātienē pakalpojumu iespējams saņemt Veselības inspekcijas centrālajā birojā Rīgā, kādā no 4 reģionālajām nodaļām (Kuldīga, Jelgava, Daugavpils, Valmiera) vai kādā no apmeklētāju pieņemšanas punktiem (Talsi, Liepāja, Ventspils, Jēkabpils, Rēzekne, Gulbene).
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Klātienē pakalpojumu iespējams saņemt Veselības inspekcijas centrālajā birojā Rīgā, kādā no 4 reģionālajām nodaļām (Kuldīga, Jelgava, Daugavpils, Valmiera) vai kādā no apmeklētāju pieņemšanas punktiem (Talsi, Liepāja, Ventspils, Jēkabpils, Rēzekne, Gulbene).
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: