Vides tehniskie noteikumi
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības ir saistošas personai, kas veic darbību.
Termiņš:
Tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.pantā noeiktajiem termiņiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments