Vides tehniskie noteikumi
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības ir saistošas personai, kas veic darbību.
Termiņš:
Tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.pantā noeiktajiem termiņiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Vides pārraudzības valsts birojā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Par ietekmes uz vidi novērtējumu
(Saeima; likumi; 13.11.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.11.2020