Tehniskie noteikumi ostu akvatoriju tīrīšanai vai padziļināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai atbilstoši likumdošanas prasībām veiktu ostu akvatoriju padziļināšanu vai tīrīšanu neradot kaitējumu vai apdraudējumu videi un dabai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Vides pārraudzības valsts birojā
Atgādinājums
Tehniskos noteikumus ostu akvatoriju tīrīšanai vai padziļināšanai izsniedz, ja šīm darbībām saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.
Brīdinājums
Ja padziļināšanas darbos paredzēts iegūt derīgos izrakteņus vairāk nekā 1000 kubikmetru apjomā, normatīvajos aktos par dabas resursu lietošanu noteiktajā kārtībā papildus nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta izsniegtu dabas resursu izmantošanas atļauju (licenci)
Normatīvie akti
Ūdens apsaimniekošanas likums
(Saeima; likumi; 15.10.2002)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.01.2021