Izziņas saņemšana par personas dzīvesvietu
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs sagatavo un izsniedz izziņas no Fizisko persona reģistra, ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, par:  
- personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
- mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Termiņš:
Informācijas saņemšana no Fizisko personu reģistra (izziņa) par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, saņemot izziņu papīra formā klātienē apmeklējuma laikā vai elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, no 1 līdz 11 darba dienām - 2,50 eiro.
Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā (papīra formā) - 12,50 eiro;
- divu stundu laikā (papīra formā) - 35,00 eiro;
- trīs darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu - 10,00 eiro.
Valsts nodevas maksājums pašvaldības budžetā jāveic pirms informācijas no Fizisko personu reģistra saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra
Atvieglojumi:
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas: persona ar invaliditāti; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; persona, kura sasniegusi LR vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; pensionārs vai trūcīga persona.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Izziņa par dzīvesvietu
Izziņa par savu un sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, dzīvesvietu Dokuments par vienu personu 2,50 EUR 0,00 EUR 2,50 EUR
Izziņa par trešās personas dzīvesvietu (piecu darbdienu laikā) Dokuments par vienu personu 12,50 EUR 0,00 EUR 12,50 EUR
Izziņa par trešās personas dzīvesvietu (divu stundu laikā) Dokuments par vienu personu 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
Izziņa par trešās personas dzīvesvietu (elektroniski triju darbdienu laikā) Dokuments par vienu personu 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodeva par izziņas izsniegšanu par personas dzīvesvietu