Izziņas saņemšana par personas dzīvesvietu
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs sagatavo un izsniedz izziņas no Fizisko persona reģistra, ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, par:  
- personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
- mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Termiņš:
Informācijas saņemšana no Fizisko personu reģistra (izziņa) par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, saņemot izziņu papīra formā klātienē apmeklējuma laikā vai elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, no 1 līdz 11 darba dienām - 2,50 eiro.
Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā (papīra formā) - 12,50 eiro;
- divu stundu laikā (papīra formā) - 35,00 eiro;
- trīs darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu - 10,00 eiro.
Valsts nodevas maksājums pašvaldības budžetā jāveic pirms informācijas no Fizisko personu reģistra saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments