Kadastra informācija par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informāciju par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu), atbilstoši pieprasījumam sagatavo un izsniedz no aktuālajiem (pēdējie reģistētie) kadastra informācijas sistēmas datiem. Kadastra informāciju par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam sagatavo, izmantojot datus no informācijas blokiem, kuros ir noteikta sastāva dati un kurus atlasa pēc jūsu norādītā pieprasījuma.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt jebkura persona (nepieprasot izsniegt ierobežotas pieejamības informāciju).
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam Dokuments par vienu kadastra objektu 13,45 EUR 0,00 EUR 13,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"