Kadastra informācija par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informāciju par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu), atbilstoši pieprasījumam sagatavo un izsniedz no aktuālajiem (pēdējie reģistētie) kadastra informācijas sistēmas datiem. Kadastra informāciju par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam sagatavo, izmantojot datus no informācijas blokiem, kuros ir noteikta sastāva dati un kurus atlasa pēc jūsu norādītā pieprasījuma.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt jebkura persona (nepieprasot izsniegt ierobežotas pieejamības informāciju).
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Brīdinājums
VZD nesniedz informāciju par: kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma piederošās domājamās daļas vērtību un lietošanas mērķa vērtībām.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 15.06.2021