Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD)  izgatavo jaunus, atsevišķus zemes robežu plānus katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, ja esošajā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības.

Plašāka informācija VZD tīmekļavietnē: Pakalpojumi – Pakalpojumi zemes īpašniekiem  – Pakalpojumi zemes vienības datu aktualizācijai – Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.

Zemes robežu plāns tiek izgatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un VZD arhīva dokumentus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav tiesiskais valdītājs, visi kopīpašnieki, iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās pārvaldes (turpmāk - reģionālā pārvalde) amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, reģionālajā pārvaldē, kura izdevusi administratīvo aktu, iesniedzot VZD ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 03.05.2012)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.01.2023